Konstrukce

Pro kompletní návrh konstrukce strojů a zařízení využíváme program Solid Edge 3D. Prostřednictvím ECTR (Engineering Control Centre) je zajištěna plná integrace se softwarovým systémem ERP SAP. Elektro konstrukce probíhá v SW ePlan s moduly ProPanel. Následné automatické výstupy 3D modelů jsou přizpůsobené pro 3D Solid Edge, Weidmüller Wiring Centre a průmyslové tiskárny Weidmüller.
  • Konstrukce strojů a zařízení pro nakládání s chemickými látkami
  • Přečerpávání, míchání, neutralizace, dávkování a in-line batch měření specifických vlastností chemických látek, měření hmotnostního či objemového průtoku a tlaku
  • Tvorba PID diagramů v SMAP3D P&ID
  • Výpočty pomocí FEM – Solid Edge Simulation
  • Výpočty plastových výrobků dle DVS 2205 pomocí SmartTank, RITA