Membránové technologie

Membránové technologie jsou využívány v celé řadě průmyslových odvětví. V petrochemickém průmyslu mají své využití např. při likvidaci odpadních vod nebo při zpětném využití technologických vod. Ve farmaceutickém průmyslu nacházejí své uplatnění při výrobě infúzních roztoků a léků, v potravinářském průmyslu při výrobě a zpracování nápojů.

Membránové technologie mají významnou roli při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a teplárnách (demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení kotlů). Hlavními produkty v oboru membránových technologií jsou reverzní osmózy, nanofiltrace a ultrafiltrace.

Jak fungují membránové technologie

Principem separačního procesu na bázi membránových technologií je mechanická filtrace vody (mořské, brakické, pitné, odpadní, technologické vody a dalších) přes membránový modul. Podstatou této technologie jsou polopropustné membrány, propouštějící molekuly vody a podle typu membrány pak jen další částice určité velikosti.

Polopropustné membrány jsou charakterizovány především velikostí pórů, které určují i velikost částic jimi procházejících. Vzhledem k tomu, že filtrací přes membrány dochází k odseparování veškerých tuhých částic, takto filtrovaná surová voda je hygienicky zabezpečená.

Reverzní osmóza

Reverzní osmózy

Reverzní osmóza je obrácený proces k přírodní osmóze. Tato metoda je používána pro odsolování vodnatých roztoků. V současnosti jsou používány vysoce výkonné membrány a výsledkem jsou téměř stoprocentně odsolené roztoky.

Nanofiltrace

U nanofiltrace jsou ve vodě rozpuštěné ionty zadržovány méně než u reverzní osmózy. Typický procentuální podíl zadržování soli činí cca 80 – 85 %. Přitom jsou zadržovány lépe polyvalentní ionty (např. Ca, Mg) než jednovalentní (např. Na, K). Nanofiltrační zařízení jsou často dobrou alternativou k zařízením na reverzní osmózu, protože zde odpadají náročné pravidelné regenerace s velkým množstvím soli.

Ultrafiltrace

S pomocí ultrafiltrací jsou odstraňovány kaly, částice a mikrobiologické nečistoty. I při občasném zakalení nebo negativním mikrobiologickém vlivu po srážkách poskytují zařízení konstantní kvalitu filtrování – bez zakalení a zcela bez původců onemocnění.