Řízení projektů

Řízení realizace projektů od poptávky po zprovoznění díla u zákazníka, spolupráce se zákazníkem na úrovni návrhu, výroby, zkoušek i předání díla na místě.
  • Řízení projektů od poptávky po zprovoznění díla u zákazníka
  • Spolupráce se zákazníkem na úrovni návrhu, výroby, zkoušek ve výrobním závodě (FAT), zkoušek na místě instalace (SAT), zprovoznění a předání díla 
  • Návrh technologických celků: potrubních tras, prvků měření a regulace, hlavních zařízení (čerpadla, membrány, instrumentace), HVAC zařízení pro uzavřené jednotky
  • Návrhy a realizace systémů na ocelových a nerezových rámech, plastových podporách, nebo montáž do kontejnerů
  • Realizace dle EN, US a RU norem
  • Realizace pro prostředí se zvýšenou seismicitou a pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  • Dodání kompletní technické dokumentace i v IT prostředí nejnáročnějšího koncového zákazníka