Systémy Ultromat

Systémy Utromat jsou vyvinuty speciálně pro přípravu a dávkování procesních roztoků flokulantů (polyelektrolytů). Použití polyelektrolytů  je běžné v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v oboru čištění odpadních vod.

Stovky aplikací systémů Ultromat na celém světě mohou sloužit jako důkaz naší profesionality a know-how. Systémy Ultromat se vyznačují spolehlivou technologií, minimální potřebou údržby a minimálními požadavky na dohled obsluhou.

Výrobky

Dávkovací systém DULCODOS ULIa (běžné zařízení pro kapaliny)

Odebírané množství 100 – 400 l/h proti 4,5 barům

Stanice pro přípravu polymerů DULCODOS je běžné zařízení a zpracovává kapalné polymery na zcela aktivovaný roztok. Díky integrované směšovací a vyzrávající komoře a inovovanému hadicovému dávkovacímu čerpadlu je optimálně vybavena pro vaši aplikaci.

Charakteristika a přednosti

 • Přesné zpracování kapalných polymerů (0,05 – 1 %) při účinné látce 50 %
 • Vysoce účinná směšovací komora a nádrž pro zrání pro emulze/disperze a vodu
 • Zadání koncentrace při proporcionálním dávkování zadané obsluhou
 • Kompaktní design s různými možnostmi instalace
 • Volitelná implicitní hodnota výkonu přípravy polymerů v l/h zadaná obsluhou
 • Zařízení pracuje přímo proti protitlaku 4,5 bary, podávací čerpadlo není vyžadováno

Dávkovací systém ULTROMAT ULFa (průtokové zařízení)

Odebírané množství až 8 000 l/h

Stanice pro přípravu polymerů ULTROMAT ULFa (průtokové zařízení): S tímto dávkovacím systémem lze připravovat vločkovací pomocné prostředky pro přípravu hotového polymerového roztoku. Zařízení bylo navrženo pro plně přípravu polymerových roztoků.

Charakteristika a přednosti

 • Zpracování práškových polymerů (0,05 – 0,5 %) a tekutých polymerů (0,05 – 1,0 %)
 • Nízká míra zavlečení produktu a díky tomu vysoce kvalitní výsledky
 • Zadání koncentrace roztoku vedené uživatelem a také kalibrace práškového dávkovacího čerpadla a čerpadla tekutého koncentrátu
 • Šetrné promíchání polymerového roztoku elektrickým míchadlem, ve standardním provedení cca 700/840 ot./m, volitelně s převodovým míchadlem v první přípravné komoře cca 70/84 ot./m (vztaženo na síťová napájení 50/60 Hz)
 • Novinka: Informace o spotřebě tekutého polymeru přes 4-20 mA signál čerpadla tekutého koncentrátu DFXa
 • Tlakový snímač pro měření hladiny naplnění

Dávkovací systém ULTROMAT ULDa (dvouúrovňové zařízení)

Odebírané množství až 2 000 l/h

Dávkovací systém ULTROMAT ULDa ProMinent je automatické zařízení pro úpravu polymerového elektrolytu. Použití je dává smysl tam, kde se mají ze syntetických polymerů automaticky připravit polymerové roztoky jako vločkovací pomocné prostředky.

Charakteristika a přednosti

 • Zpracovávání kapalného polymeru (0,05 – 1,0 %) a práškových polymerů (0,05 – 0,5 %)
 • Žádné smíchání čerstvého polymeru s vyzrálým
 • Vysoká rozmanitost variant pro specifické aplikace
 • Obsluhou prováděné zadání rozpouštěcí koncentrace a rovněž kalibrace čerpadla dávkovače prášku a kapalného koncentrátu
 • Vodní aparatura s průtokoměrem a sadou armatur pro rozpouštěcí vodu
 • Šetrné promíchávání polymerového roztoku (elektrické míchadlo)

Dávkovací systém ULTROMAT ULPa (kyvadlové zařízení)

Odebírané množství 400 – 4 000 l/h

Dávkovací systém ULTROMAT ULPa (kyvadlové zařízení) je vhodné pro přípravu vločkovacích pomocných prostředků, které slouží pro přípravku hotového polymerového roztoku.

Charakteristika a přednosti

 • Zpracovávání kapalných polymerů (0,05 – 1,0 %) a práškových polymerů (0,05 – 0,5 %)
 • Žádné smíchání čerstvého polymeru s vyzrálým
 • Obsluhou prováděné zadání rozpouštěcí koncentrace a rovněž kalibrace čerpadla dávkovače prášku a kapalného koncentrátu
 • Šetrné promíchávání polymerového roztoku (elektrické míchadlo)
 • Snímač tlaku k měření stavu naplnění
 • Verze se svorkovou skříní na vyžádání

Dávkovací systém ULTROMAT MT pro šaržový provoz

Rozsah výkonu 120 – 3 800 l/h

Manuální stanice pro přípravu polymerů ULTROMAT MT: Dokonalý dávkovací systém pro přípravu kapalných a práškovitých polymerů v malých množstvích, velmi robustní a cenově výhodné.

Charakteristika a přednosti

 • Použití tam, kde není potřebný automatický provoz
 • Ruční přidávání vločkovacího prostředku
 • Robustní a ekonomicky výhodné
 • Kulatá přípravná nádrž z polypropylenu
 • Zaplavovací systém s trychtýřem a injektorem
 • Šetrné promíchávání polymerového roztoku